bahserooz
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ bahserooz
آرشیو وبلاگ
      بحث روز (مباحث مدیریتی - انگیزش کارکنان -کارمند محوری وانسان محوری در سازمان -مشاوره کسب وکار - خانواده موفق وفرزندان موفق)
ضرورت برپائی نماز در مدار س نویسنده: bahserooz - یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠

بسم الله الرحمن الرحیم

 

                        ضرورت برپائی نماز در مدارس

 

 

 

        تجربه های اجرائی در انواع مدیریتها نشان میدهد که چنانچه "مسئله " مورد نظربه نحوی طبیعی و منطقی با زندگی جاری و روزمره ارتباط یابد – در عمل با موفقیت روبرو خواهد شد. تجاربی مانند : اجرای نوآوری – 5 اس – و به روز نمودن علم آموزش و پرورش در اجرائی شدن یا نشدن دقیقا" بهمین مورد ارتباط دارد که چگونه با زندگی جاری و معمولی و طبیعی دانش آموزان مربوط شود ؟

 

بعد از طرح مسئله بصورت " چگونه نمازرا به زندگی جاری و معمولی و طبیعی دانش آموزان ارتباط دهیم ؟ " چند سوال مطرح و پس از پاسخگوئی به جمع بندی و تحلیل کلی خواهیم پرداخت :

 

طرح سوالات مربوط به مسئله برای پیدا کردن راه حلها :

 

1-    چگونه باید مسئله نماز را بشکلی متفاوت و قابل اجرا در مدارس مطرح نمائیم ؟

 

2-    چگونه باید نماز را بعنوان مسئله به دانش آموزان تفهیم نمود ؟

 

3-    آیا خانواده ( بستگان) در اصلی کردن این مسئله موثرند ؟

 

4-    تفاوتهای محیطی (خانواده و مدرسه ) را چگونه باید به حداقل رساند ؟

 

 

5-    آیا ارتباط دادن نماز به مسابقه و جایزه میتواند موثر باشد ؟

 

6-    آیا باید در برنامه ریزی آموزشی مدارس تغییر بوجود آورد ؟

 

7-    آیا تغییرات باید ناگهانی (با بخشنامه ) یا تدریجی و همراه با درک مسئله و آموزش مربیان باشد ؟

 

 

 

پاسخ به سوالات برای استخراج پاسخهای صحیح و مرتبط :

 

 

پاسخ به سوال 1- نماز باید بصورت درس (همانند سایر دروس) بصورت عملی درمدرسه مطرح گردد

 

پاسخ به سوال2- زمانی که نماز بصورت درس (بیشتر عملی) به دانش آموزان آموزش داده شود – بتدریج قابل فهم و درک خواهد شد.

 

 

 

پاسخ به سوال3- آموزش خانواده توسط انجمنهای مدارس و مربیان با تشکیل کلاسهای آموزشی باید همزمان انجام شود چرا که خانواده و محیط آن حداقل 50٪ مسئله را برای زمینه سازی و بستر سازی تشکیل میدهد.

 

 

 

پاسخ به سوال 4- خانه و مدرسه تفاوتهایی دارند که ازجمله نظم و ترتیب واحترام بدیگران و رعایت قوانین از آنجمله است . برای کاهش تفاوتها و همانند سازی خانه و مدرسه (20 تا 30٪) باید خانه را هم با برنامه ریزی برای دانش آموز و دخالت دادن اولیاء و نظر خواهی (هفتگی یا ماهیانه و حضوری یا کتبی) باین منظور نائل گردید .

 

پاسخ به سوال 5- ایجاد رقابت سالم و مسابقه برای رشد و شکوفائی استعدادها و اهمیت دادن به موضوع بسیار حائز اهمیت است .

 

 

پاسخ به سوال6-باید در برنامه ریزی آموزشی تغییراتی از جمله آموزش در محیط باز و آموزش در مسجد مدرسه و گنجاندن درسی عملی بنام نماز بوجود آورد .

 

پاسخ به سوال 7- از هرگونه تغییر ناگهانی و بخشنامه ای باید پرهیز نموده و تدریجا" و در طول زمان باید تغییرات اعمال شود . علاقه مند کردن با بخشنامه و ابلاغ دستور عملی نبوده و بجای آن باید مربیان را انگیزه مند نمود .

 

در ادامه نقش معلم و مربی بسیار مهم بوده و چنانچه آموزش آنان نیز بنحوی با نماز ارتباط یابد (ارزشیابی) البته بصورت عملی و با انگیزه میتواند تقریبا" به تبدیل معلم ومربی به الگوی آموزش و مبلغ نماز انجام میشود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعبندی پاسخها :

 

 

 

1-    تغییر در برنامه آموزشی :

 

 

 

1-1          – گنجاندن درسی عملی بنام "نماز" در برنامه آموزشی

 

1-2          – آموزش به خانواده از طریق انجمنها و تشکیل کلاسهای آموزشی

 

1-3          – نظر خواهی شفاهی و کتبی از اولیاء برای همسان سازی محیط خانه و مدرسه

 

1-4          – آموزش معلمین و مربیان از طریق نمرات ارزشیابی و امتحان و آموزش عملی

 

 

 

2-    ایجاد تغییرات تدریجی و غیر ناگهانی

 

 

 

2-1- درسی عملی بنام نماز برای نیمسال دوم تحصیلی درنظر گرفته شود.

 

2-2- ممتازین این درس دارای امتیاز مثلا" ثبت نام مجانی و استفاده از لوازم التحریر مجانی گردند.

 

2-3- این درس رد ندارد و افراد تجدید شده به مساجد و شرکت در نمازها و آموزش بیشتر دعوت میشوند .

 

 

 

3-    بسترسازی و آماده سازی در خانه و در مساجد :

 

 

 

3—1- از مساجد استدعا کنیم که برای طی دوره های عملی دانش آموزان – فرمهای مربوط به کار آموزی یا باز آموزی را امضاء نمایند.

 

3-2- برای تقویت مساجد و نماز بصورت همزمان طرحی تهیه شده که در صورت نیاز تقدیم میشود.

 

4-    معلم و مربیان :

 

4-1- معلم و مربیان را بصورت درس عملی پیش نیاز وادار به آموختن و تقویت نماز نمائیم .

 

4-2- ایجاد انگیزه برای معلم و مربی (مادی و معنوی) ارتقاء شغلی و کسب درآمد بیشتر در صورت احراز موفقیت بیشتر .

 

4-3- ایجاد مبلغ و مروج نماز از معلمین و مربیان حائز رتبه های بالاتر

 

4-4- ایجاد رقابت سالم برای معلمین و مربیان از طریق مسابقات ماهیانه بسیار ساده .

 

امیدواریم که این انعطاف پذیری در آموزش و پرورش باشد که این امر حیاتی و خدائی را بتوان با همت معلمین و مربیان و خانواده های گرامی به تحقق نزدیک نمود.

گردآرونده :نورالدین رمضانی

انشاءالله

  نظرات ()
مطالب اخیر تعریف لغوی مشارکت مشارکت اجتماعی روش های تغییر و اصلاح رفتار تهیه وتنظیم :نورالدین رمضانی روشهای اصلاح تغییر رفتارکودکان سازمان ومراکز فرهنگی اصول وفنون مذاکره انواع سیستم تفاوت‌ها و امتیازها ی نظارت همگانی در نظام مردم سالاری دینی(نمونه تحقیق دانشجوی اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت مدیریت دانش
کلمات کلیدی وبلاگ مدیریت (٥) مشارکت (۳) سازمان (۳) ارزیابی (۳) قالیباف (۳) کارافرینی (۳) محله (۳) مدیریت مشارکتی (۳) اشکور (٢) محله محوری[1]، همبستگی اجتماعی، خانه محله، مشارکت (٢) رفتار سازمانی (٢) تغییررفتار (٢) سرپرستی (٢) ارزشی (٢) روابط عمومی (٢) رمضانی (٢) مدیریت شهری (٢) اصول (٢) جامعه (٢) کابالا (٢) اسلام (٢) اقتصاد (٢) عرفان (٢) فرهنگ (٢) ارزش کارآفرینی در اسلام (٢) محله محوری[1]، همبستگ (٢) جیرکل (٢) اقتصاد فرهنگ (٢) مراکز فرهنگی (٢) رفتار شهروندی (٢) خویشتن محوری (۱) اصول اولیه (۱) اولویت بندی کارها (۱) ترانه اشکوری (۱) جراین فتنه (۱) گرمستان (۱) ساندیچ (۱) آب صلواتی (۱) سی پشت (۱) گلیه وا (۱) بوی شکلات (۱) اسلام ومدیریت مشارکتی (۱) مدرسه صالح (۱) اداره سازمان (۱) شخصیتهای کارکنان (۱) تفاوت کارکنان (۱) کسب تجربه با اشتباه در کار (۱) نطارت در اسلام (۱) ناظرین خدا (۱) اقتصاد محله (۱) فرهنگ محله (۱) تفاوت وامتیاز (۱) سیستم بسته (۱) درس سازمان (۱) اصلاح رفتار کودکان (۱) نقش فردی کودک (۱) شاخض مشارکت اجتماعی (۱) عملکردمشارکت (۱) لغوی مشارکت (۱) دانش (۱) هاشمی (۱) ایران (۱) قند (۱) خانواده (۱) دانشگاه (۱) موسیقی (۱) باران (۱) مجلس (۱) تحقیق (۱) شورا (۱) درخت (۱) استقلال (۱) شعر (۱) موفقیت (۱) طبیعت (۱) شهر (۱) حزب (۱) مدیریت دانش (۱) تعریف (۱) پودمانی (۱) ضرب المثل (۱) شکار (۱) سیستم (۱) امام خامنه ای (۱) استراتژیک (۱) کودکان (۱) کارآفرینی (۱) بهار (۱) تهران (۱) مدیر (۱) همبستگی (۱) آفتاب (۱) حافظ (۱) نسل (۱) مولوی (۱) اشتباه (۱) مدرسه (۱) ارزش (۱) مذاکره (۱) فرهنگسرا (۱) مدارس (۱) بسیجی (۱) الگو (۱) مولانا (۱) زمان (۱) نماز (۱) رمضان (۱) مازندران (۱) مدیریت زمان (۱) صهیونیزم (۱) دکل (۱) خلاق (۱) دعوا (۱) موفق (۱) برنج (۱) دیروز (۱) شهری (۱) فست فود (۱) دبستان (۱) سلمان هراتی (۱) جزوه (۱) تفریح (۱) کارکنان (۱) جامعه شناسی (۱) 5s (۱) سار (۱) دینی (۱) امر به معروف (۱) نهی از منکر (۱) مردم سالاری (۱) شهرداری تهران (۱) میر مسعود (۱) قاضی وپسرش (۱) ابوالفضل بیهقی (۱) بونصر (۱) زبان بیگانه (۱) جامعه شناسی شهری (۱) دامن حیا ی آفتاب (۱) جریان انحرافی (۱) شهرتهران (۱) تقدیر نامه (۱) اجتماع محلی (۱) دمینگ (۱) سواره (۱) ذهنی (۱) مدیریت مدرسه (۱) رقابت سالم (۱) تلفن همراه (۱) مبانی (۱) فن (۱) کسب وکار (۱) هدایت تحصیلی (۱) بلخی (۱) آب معدنی (۱) ایده پردازی (۱) دلربا (۱) حقوقی (۱) جلال الدین (۱) حیات طیبه (۱) براده (۱) مربیان دینی (۱) لوح (۱) درختی (۱) سوزش (۱) بازرس (۱) ریاست جمهوری (۱) مدیریت عمومی (۱) شور ایاری (۱) 18را ه (۱) کسب سود (۱) منطقه 15 (۱) مدیریت محله (۱) مروم مدار (۱) با هوشی زنان (۱) زمان تحویل پروژه (۱) محله های شهری (۱) چیستی محله (۱) نهاد محله (۱) پیشروان محلی (۱) پدر مدیریت (۱) هاپیر استار (۱) شهررداری تهران (۱) دراز مالگه (۱) افراد سازمان (۱) نظافت سازمانی (۱) ایده ی جدید (۱) سیستم باز (۱) مدیریت مشارکتی در اسلام (۱) اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران (۱) مشارکت اجتماعی (۱) پیاده (۱) راهبرد (۱) 5سین (۱) استبدادی (۱) روشها (۱) مسعودیه (۱) دم خروس (۱) نظارت همگانی (۱) مشارکت مذهبی (۱) باورهای دینی (۱) راهبرد دینی (۱) نیازمندان (۱) 110 (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب