bahserooz
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ bahserooz
آرشیو وبلاگ
      بحث روز (مباحث مدیریتی - انگیزش کارکنان -کارمند محوری وانسان محوری در سازمان -مشاوره کسب وکار - خانواده موفق وفرزندان موفق)
کارت امتیازی متعادل bsc نویسنده: bahserooz - سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠

کارت امتیازی متعادل اثر :آقایان  کاپلان ونورتون     

      مترجمین :نورالدین رمضانی  -  دکتر قدمی  
سازمانهای امروزی در محیطهای بسیار متغییر وپیچیده  داخلی وبین المللی با چالش های عدیده ای از جمله فشار برای شفافیت وپاسخگوئی بیشتر منابع مالی محدود ودرحال اتمام - افزایش وظایف وفعالیتها- تغییرات پرسرعت -تکنولوژِی وهجوم راه حل ها ی مدیریتی متفاوت برای بهبود وضعیت مواجه اند .

درچنین فضائی ارزیابی عملکرد وسپس مدیریت عملکرد بسیار دشوار خواهدبود .          چرا که تنهاارزیابی مالی سازمانها براساس سود وزیان و تراز نامه های مالی وصرفه جوئی در هزینه ها مارابه گمراهی خواهد کشاند .مهمترین علت اینکه مطالعات نشان داده است در عصر دانش 80درصد

 ارزش افزائی در سازمانها از طریق دارائیهای نامشهود سازمانی:
 1- شامل نیروی انسانی (دانش ومهارتهای  کارکنان )2- سرمایه سازمانی (فرهنگ وارزشهای حاکم برآن) 3-سرمایه های اطلاعاتی (بانکهای اطلاعاتی وداده های آماری)

ایجاد می شود ودیگر نمی توان تنها با دارائی های مشهود –ارزیابی عملکرد ودرپی آن مدیریت عملکرد جامعی انجام داد
مدیریت عملکرد به معنای ارزیابی عملکرد سازمان براساس مدیریت راهبردی آن واستفاده از اطلاعات حاصله دربهبود برنامه های راهبردی بدون توجه به حوزه ها ی دیگر به جز در حوزه مالی امکان پذیر نیست شاهد این مدعا 4عامل بازدارنده دستیابی سازمانها به استراتژی ها واهداف بلند مدت وکوتاه مدت خود است که دانشمندان علوم نوین مدیریت آن را برشمرده اند:

1-عوامل بازدارنده استراتژی »درک نکردن استراتژِی توسط مدیران مجری

2-عوامل بازدارنده مدیریتی »وصل بودن سیستم مدیریتی به بودجه نه استراتژِی

3-عوامل بازدارنده انسانی »عدم پیوند بین اهداف فردی –دانش افراد واجرای استراتژی

4-عوامل اجرائی »عدم طراحی فرایندهای کل

                               دوتن از برجسته ترین دانشمندان مدیریت به نامهای پورفسور کاپلان ودکتر دیوید نورتون با درک این چهار عامل اساسی یک سیستم مدیریت نوینی تحت عنوان کارت امتیازی متوازن(BSC) ارایه نمودند که قریب به 10سال تجربه اجرائی در سازمانهای مختلف در بخش خصوصی ودولتی دارد .کارت متوازن سیستمی است که اجرای استراتژی را مدیریت     

   می کند .عملکرد را درچهارحوزه ذیل اندازه گیری وارزیابی  میکند :

1- رشد ویادگیری(سرمایه انسانی ) 2-فرایندهای داخلی سازمان 3-مشتریان وذینفعان 4-حوزه مالی

نتایج اجرای کارت امتیازی متوزان در سازمانها وشرکتها : ه روز رسانی می کنند

v  استراتژی را درکل شرکت مبادله ومشارکت همگان جذب می گردد

v  اهداف فردی وگروهی را با استراتژی هماهنگ می سازد

v  اهداف استراتژیک را بااهدف وخط مشی ها یدراز مدت وبودجه بندی سالیانه ربط می دهند

v  اصول استراتژیک را شناسائی وهماهنگ می کنند

v  مطالعات دوره ای عملکرد را انجام می دهند تا د رمورد استراتژی ارتقاء وپیشرفت را یاد بگیرند .

 

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر تعریف لغوی مشارکت مشارکت اجتماعی روش های تغییر و اصلاح رفتار تهیه وتنظیم :نورالدین رمضانی روشهای اصلاح تغییر رفتارکودکان سازمان ومراکز فرهنگی اصول وفنون مذاکره انواع سیستم تفاوت‌ها و امتیازها ی نظارت همگانی در نظام مردم سالاری دینی(نمونه تحقیق دانشجوی اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت مدیریت دانش
کلمات کلیدی وبلاگ مدیریت (٥) مشارکت (۳) سازمان (۳) ارزیابی (۳) قالیباف (۳) کارافرینی (۳) محله (۳) مدیریت مشارکتی (۳) اشکور (٢) محله محوری[1]، همبستگی اجتماعی، خانه محله، مشارکت (٢) رفتار سازمانی (٢) تغییررفتار (٢) سرپرستی (٢) ارزشی (٢) روابط عمومی (٢) رمضانی (٢) مدیریت شهری (٢) اصول (٢) جامعه (٢) کابالا (٢) اسلام (٢) اقتصاد (٢) عرفان (٢) فرهنگ (٢) ارزش کارآفرینی در اسلام (٢) محله محوری[1]، همبستگ (٢) جیرکل (٢) اقتصاد فرهنگ (٢) مراکز فرهنگی (٢) رفتار شهروندی (٢) خویشتن محوری (۱) اصول اولیه (۱) اولویت بندی کارها (۱) ترانه اشکوری (۱) جراین فتنه (۱) گرمستان (۱) ساندیچ (۱) آب صلواتی (۱) سی پشت (۱) گلیه وا (۱) بوی شکلات (۱) اسلام ومدیریت مشارکتی (۱) مدرسه صالح (۱) اداره سازمان (۱) شخصیتهای کارکنان (۱) تفاوت کارکنان (۱) کسب تجربه با اشتباه در کار (۱) نطارت در اسلام (۱) ناظرین خدا (۱) اقتصاد محله (۱) فرهنگ محله (۱) تفاوت وامتیاز (۱) سیستم بسته (۱) درس سازمان (۱) اصلاح رفتار کودکان (۱) نقش فردی کودک (۱) شاخض مشارکت اجتماعی (۱) عملکردمشارکت (۱) لغوی مشارکت (۱) دانش (۱) هاشمی (۱) ایران (۱) قند (۱) خانواده (۱) دانشگاه (۱) موسیقی (۱) باران (۱) مجلس (۱) تحقیق (۱) شورا (۱) درخت (۱) استقلال (۱) شعر (۱) موفقیت (۱) طبیعت (۱) شهر (۱) حزب (۱) مدیریت دانش (۱) تعریف (۱) پودمانی (۱) ضرب المثل (۱) شکار (۱) سیستم (۱) امام خامنه ای (۱) استراتژیک (۱) کودکان (۱) کارآفرینی (۱) بهار (۱) تهران (۱) مدیر (۱) همبستگی (۱) آفتاب (۱) حافظ (۱) نسل (۱) مولوی (۱) اشتباه (۱) مدرسه (۱) ارزش (۱) مذاکره (۱) فرهنگسرا (۱) مدارس (۱) بسیجی (۱) الگو (۱) مولانا (۱) زمان (۱) نماز (۱) رمضان (۱) مازندران (۱) مدیریت زمان (۱) صهیونیزم (۱) دکل (۱) خلاق (۱) دعوا (۱) موفق (۱) برنج (۱) دیروز (۱) شهری (۱) فست فود (۱) دبستان (۱) سلمان هراتی (۱) جزوه (۱) تفریح (۱) کارکنان (۱) جامعه شناسی (۱) 5s (۱) سار (۱) دینی (۱) امر به معروف (۱) نهی از منکر (۱) مردم سالاری (۱) شهرداری تهران (۱) میر مسعود (۱) قاضی وپسرش (۱) ابوالفضل بیهقی (۱) بونصر (۱) زبان بیگانه (۱) جامعه شناسی شهری (۱) دامن حیا ی آفتاب (۱) جریان انحرافی (۱) شهرتهران (۱) تقدیر نامه (۱) اجتماع محلی (۱) دمینگ (۱) سواره (۱) ذهنی (۱) مدیریت مدرسه (۱) رقابت سالم (۱) تلفن همراه (۱) مبانی (۱) فن (۱) کسب وکار (۱) هدایت تحصیلی (۱) بلخی (۱) آب معدنی (۱) ایده پردازی (۱) دلربا (۱) حقوقی (۱) جلال الدین (۱) حیات طیبه (۱) براده (۱) مربیان دینی (۱) لوح (۱) درختی (۱) سوزش (۱) بازرس (۱) ریاست جمهوری (۱) مدیریت عمومی (۱) شور ایاری (۱) 18را ه (۱) کسب سود (۱) منطقه 15 (۱) مدیریت محله (۱) مروم مدار (۱) با هوشی زنان (۱) زمان تحویل پروژه (۱) محله های شهری (۱) چیستی محله (۱) نهاد محله (۱) پیشروان محلی (۱) پدر مدیریت (۱) هاپیر استار (۱) شهررداری تهران (۱) دراز مالگه (۱) افراد سازمان (۱) نظافت سازمانی (۱) ایده ی جدید (۱) سیستم باز (۱) مدیریت مشارکتی در اسلام (۱) اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران (۱) مشارکت اجتماعی (۱) پیاده (۱) راهبرد (۱) 5سین (۱) استبدادی (۱) روشها (۱) مسعودیه (۱) دم خروس (۱) نظارت همگانی (۱) مشارکت مذهبی (۱) باورهای دینی (۱) راهبرد دینی (۱) نیازمندان (۱) 110 (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب