bahserooz
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ bahserooz
آرشیو وبلاگ
      بحث روز (مباحث مدیریتی - انگیزش کارکنان -کارمند محوری وانسان محوری در سازمان -مشاوره کسب وکار - خانواده موفق وفرزندان موفق)
ارزیابی عملکرد روابط عمومی شهرداری تهران از نگاه شورایاران نویسنده: bahserooz - شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱

پیشگفتار:

        امروزه، شهر یکی از بزرگ ترین دستاوردهای فرهنگ و تمدن و یکی از فراگیرترین پدیده های اجتماعی عصر حاضر است. روند توسعه باتکامل خواسته ها ،نیازها،علایق وآمال بشر همراه است .اگر چه مدیریت در طول زمان ایفاءکننده نقش ها وماموریتهای مختلفی بوده اند.اما در دوره معاصر کارکردآنها بسیار گسترده شده وانتظارات ازآنها به طور مداوم روبه افرایش است .مدیریت شهری اثربخشِ،برای شهری مانند تهران که نظامی گسترده ومتشکل از عناصر واجزای رسمی وغیر رسمی موثر در حیطه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی وکالبدی حیات شهری با هدف اداره ،هدایت ،کنترل وتوسعه همه جانبه وپایدار میباشد .ویژگی هایی دارد که تداعی کننده یک سیستم باز وپیچیده انسانیاجتماعی است که باعناصر وروابط بسیار متنوع ومتعدد مواجه است .داده های این سیستم :انتظارات وخواسته های شهروندان وسایر مشتریان (دولت ،مجامع قانونی ،کارکنان ،شورایاران ،سایر سازمانها ) وستاده های آن :توسعه وکیفیت زندگی شهری می باشد .که دارای اهمیت سازمانی وچند فرایندی در عملکرد است  .

نقش روابط عمومی شهرداری به منظور ایجاد تعامل با افراد ،دستگاهها وگروه های تاثیر گذار در توسعه کیفیت زندگی شهری وجلب نظر شهروندان پررنگ تر است . روابط عمومی ها یکی از ارکان اصلی هرسازمان می باشند،بطوریکه لزوم توجه به فعالیت های این واحد برهمگان واضح وروشن است.توجه خاص این واحد بعنوان یک رابط بین مخاطب وسازمان بسیارموثر است.درکتب ومنابع علمی حضور روابط عمومی بسیار مهم ،لازم واثر گذار عنوان شده است .از این رو باید فعالیت های این واحد همیشه در حال بررسی وارزیابی  بوده ونقاط قوت وضعف آن ،فرصتها وتهدیدها برآورد شود.درشهرداری  تهران باتوجه به رویکرد جدید این سازمان  بعنوان نهادی اجتماعی وفرهنگی تاثیر فعالیتهای روابط عمومی   ونوع ارتباط با شهروندان از اهمیت بالاتری برخوردارشده است.شهرداری برای نیل به اهداف خودنیازمند فعالیت روزافزون وعلمی روابط عمومی خود  می باشد که مدیران مربوطه با دقت به این نکات، میتوانند آینده ایی روشن وموفق را برای سازمان خود رقم بزنند. لذا سازمان شهرداری بایدبتوانددر برابر شهروندان ونمایندگان آنها پاسخگو باشند .خداوند متعال در آفرینش انسان اراده واختیار را به ودیعه نهاده است .مطابق عملکرد خود یا به فلاح ورستگاری می رسد یا به قعر پستی وبدی سقوط    می کند .اصطلاحات قرآنی نظیر(( اصحاب یمین ))و((اصحاب شمال))دایر براینگونه انسانها ست .آفرینش دارای مقصود وغایت متعالی است .به انسانها گفته شده است که بیهوده خلق نشده اند. (سوره مومنون .آیه ۱۱۵)

ضمنا در اسلام معیارهایی برای دست یافتن این خصلت عنوان شده است۰پیامبر وائمه معصومین(عیلهم السلام ) به انسانها یادآورشده اندکه در این راه همواره مورد بررسی وامتحان قراردارند .هیچ عملی در پیشگاه خداوند نادیده گرفته نمی شودوتصریح    می نماید که هر عمل خیر وشر انسان حتی اگر زره ای کوچک باشد به حساب می آید.(سوره زلزال .آیات ۷و۸)

      امام خمینی(ره)فرموده اند : عالم محضر خداست .در محضر خدا معصیت نکنید.زندگی علمی اولیاءوعلمای الهی مشحون از سه اصل ((مشارطه))و((مراقبه ))و((محاسبه ))می باشد ودر این راه همواره به خود سازی وارزیابی وبهبود رفتار واخلاق خود می پردازد.به عبارت دیگر این جمله را به کار می بنددکه((حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبو))

لذا در حوزه سازمانی  هنگامی که قصد ارتقای کیفیت خدمات عمومی مطرح می شود نشانه های تمرکز وتاکید بر بررسی وارزیابی عملکرد پررنگ تر شده واین نوید را به مدیران وخط مشی گذاران           توسعه بخش عمومی می دهد که بسیاری از غایتهای مطلوبی که طرفداران توسعه مدیریت در قالب ویژگیهایی همچون کارآیی ،اثربخشی ،پاسخگویی ،شهروند مداری ،مشارکت جویی ،ومانند اینها قایلند . در سایه بزرگنمایی وبرجسته سازی بررسی وارزیابی عملکرد حاصل خواهد آمد .

     ازدیدگاه مبانی ارزشی قرآن ودین اسلام بررسی و ارزیابی عملکرد سبب پیشگیری از خطا ،پیشگیری از فساد ،جلوگیری از ضایع شدن منابع وامکانات وانتخاب درست در برنامه ریزی ها ومنابع انسانی می باشد .به غیر از اهمیت بررسی وارزیابی عملکرد در اسلام در سایر مکاتب غربی نیز ،اغلب تئوری های نظم یافته در این زمینه که توسط عالمان مغرب زمین مطرح گردیده است .برانجام ارزیابی وبررسی عملکرد به عنوان سازوکار مهم مدیریت تاکید داشته واجرای بررسی وارزیابی عملکرد را باتوجه به زمینه های محیطی وزیرساختهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی سازمانهاضروریست .

     در این پژوهش با توجه به تشکیل انجمن معتمدین محلات شهر تهران(انجمن شورایاری) به عنوان نمایندگان شهروندان ساکن محله ویار شورای اسلامی شهرتهران وناظر برعمکرد وفعالیتهای شهرداری تهران در سطح محلات ۳۷۴گانه،عملکرد روابط عمومی شهرداری تهرانمنطقه ۱۷از نظر شورایاران  مورد بررسی وارزیابی  قرار گرفته و درفصول پنجگانه این پژوهش؛ بررسی وارزیابی عملکرد روابط عمومی منطقه ۱۷ شهرداری تهران از نگاه شورایاران  به شرح ذیل ارایه می گردد:

نگاه اجمالی به فصل اول:

مقدمه

    روابط عمومی ها یکی از ارکان اصلی هرسازمان می باشند،بطوریکه لزوم توجه به فعالیت های این واحد برهمگان واضح وروشن است.توجه خاص این واحد بعنوان یک رابط بین مخاطب وسازمان بسیارموثر است.درکتب ومنابع علمی حضور روابط عمومی بسیار مهم ،لازم  واثرگذارعنوان شده است واز این رو باید فعالیت های این واحد همیشه در حال بررسی بوده ونقاط قوت وضعف ،فرصتها وتهدیدها برآورد شود.درشهرداری باتوجه رویکرد جدید این سازمان  بعنوان نهادی اجتماعی وفرهنگی تاثیر فعالیتهای روابط  عمومی  ونوع ارتباط با شهروندان از اهمیت بالاتری برخوردارشده است.شهرداری برای نیل به اهداف خودنیازمند فعالیت روزافزون وعلمی روابط عمومی خود  می باشد که مدیران مربوطه با دقت به این نکات میتوانند آینده ایی روشن وموفق را برای سازمان خود رقم بزنند.

یک روابط عمومی علمی ومقتدر قادر خواهدبودجایگاه سازمان خود را نزد مخاطبین ارتقا داده واهداف نهایی ساز مان ، که اقناع محاطب می باشد راجامه عمل بپوشاند.

 

 1-1  - بیان مساله و سوالات اصلی تحقیق :

        شهر بارزترین تجلیگاه در تبلور فضائی ایفای نقش انسانی  است .نقشهای اساسی تولید مثل وتداوم بقا ء،سکونت کار ،آموزش وپروش ،فراهم آوردن احتیاجات موردنیاز ،آمدو شد وبالاخره گذران اوقات فراغت واستراحت کردن که ایفای تمامی این نقشها به فضا ومکان نیاز دارد . محله یکی از مکانها ی ایفای  این نقش است . شهر تهران   یکی از بزرگترین شهرها ی ایران ، نخستین کلانشهر وپایتخت آن محسوب   می شود که براساس آخرین سرشماری نفوس ومسکن در سال 1385حدود 7705036نفر جمعیت  و730کیلومتر مربع مساحت دارد .شهر تهران دارای 22منطقه شهری و374محله است .هرمحله دارای یک شورایاری  میباشد که با رای مستقیم مردم محله برای مدت 4سال انتخاب می شوند وظیفه شورایاری همچنانکه از نامش پیداست ،یار شورا است .یعنی یارشورای اسلامی شهرتهران  .                                          اساسنامه شورایاری محلات شهرتهران  به استناد بند 7ماده 71قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در جلسه سی وپنجم به تصویب اعضا وسپس به تایید فرمانداری تهران رسید.ودرتاریخ 1379/8/9توسط رئیس وقت شورابه رئیس کمسیون فرهنگی واجتماعی ابلاغ وخواستار تشکیل شورایاریها در محلات شهرتهران شد .

در سال 1379فقط در 10محله شهرتهران وآنهم  درمنطقه 20انتخابات شورایاری برگزار  ،انجمن شورایاری محله تشکیل واحکام آنان توسط رئیس شورای اسلامی شهر تهران صادر شد.سپس در سال 1381 در 78محله دیگر شورایاری تشکیل شد.طبق اساسنامه ، شورایاری محله 7عضو اصلی و3عضو علی البدل دارد که  طبق  اصلاحیه سال 1388دوره عضویت اعضای شورایاری از  2سال به 4سال افزایش یافت . اکنون در هر374محله شهرتهران انجمن شورایاری محله تشکیل شده وکلا 3740عضو شورایار درسطح شهر تهران فعالیت می کنند .در حال حاضر شورایاری شهرتهران عمدتا با کارکردنظارتی ،مشورتی وآموزشی در چارچوب  سیاست های شورای اسلامی  شهرتهران وبا حوزه اختیارات محدود اجرائی درسطح محله ،وظیفه جذب وافزایش مشارکت شهروندان را برعهده دارد ودر عمل مسئول برقرای ارتباط میان شهروندان با مدیریت شهری است .از جمله وظایف شورایاری  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-      تهیه طرحها وپیشنهادات در زمینه ایجاد نشانه ها ویادمانهای شهری ، پیشنهاد نامگذاری میادین وخیابانها

2-      همیاری در اداره اماکن فرهنگی ،مذهبی  ،ورزشی

3-      ارایه برنامه پیشنهادی سالانه محله به شهرداری وشورای اسلامی شهر

4-      نظارت بر عملکرد وفعالیتهای شهرداری در مقیاس محله

5-      ارتباط وتعامل با شهرداری در رفع مشکلات محله  و.....

بنابراین می توان گفت که درحال حاضر به دلیل گستردگی فعالیتهای شهرداری تهران وارتباط مناسب با شورایاری وظیفه روابط عمومی شهرداری تهران)منطقه ( 17 در ارتباط مناسب با شورایاران محلات بعنوان نمایندگان شهروندان محلات در پیگیری امور شهر در محدوده محله از یک سو و ارتباط شورایاری با روابط عمومی شهرداری دربیان درخواستهای شهروندان وتبین جایگاه خود نزد مسولین ، از دیگرسو؛ رابطه ای تنگاتنگی وجود دارد .

امروزه در سازمانها، ارتباطات؛ عامل مهمی در ایجاد اتحاد وپیوند افراد سازمانی برای رسیدن به هدف های مشترک     می باشد وبوجود آوردن این پیوند و وحدت بعنوان یک اصل بنیادی ارتباط سازمانی به شمار می رود .بدون بکار گیری ارتباط،ایجاد تغییر ودگرگونی ؛هم چنین رسیدن به اهداف وسیاست های یک سازمان غیر ممکن  می نماید

به همین خاطر دانشمندان علوم ارتباطات، روابط عمومی را به این عنوان وسیله ای برای ایجاد ارتباطات؛ چه ازبعد درون سازمانی واز چه از بعد برون سازمانی تلقی می کنند .به عبارتی  روابط عمومی را کانال و وسیله ایجاد ارتباط بین افراد با یکدیگر ویا افراد با سازمان ،یا بالعکس سازمان با افراد ویا جامعه در نظر می گیرند .از آنجایی که مهمترین وظایف یک روابط عمومی از بعد داخلی وخارجی از یک سو اطلاع رسانی وخبردادن واز دیگرسو اطلاع یابی وافکار سنجی  می باشد ،به نقش دوسویه بودن ارتباطات ترغیبی وتشویقی در روابط عمومی پی می بریم که  یکی  از ابزارهای تحقق اهداف سازمانی به شمار می رود.از طرفی هم ،جلب رضایت مخاظبین سازمان که فعالیت روابط عمومی ها به خاطر آن انجام می شود؛ از نکات مهمی است که باید به آن توجه شود .

بنابراین روابط عمومی چشم وگوش بینا وشنوای سازمان نقش مهمی را برای تسلط وآگاهی برشرایط ،وضعیت ها ونیازهای مخاطبان برون سازمانی بازی می کند .براین مبنا انجمن جهانی  روابط عمومی در تعریف روابط عمومی  بر مفاهمه تاکید فراوان دارد .تفاهمی که در درون سازمان وکسانی که با  آن سروکار دارند، باید توجه  داشته باشد ویا بوجودآید .روابط عمومی با ایجاد ارتباط موثر با افراد خارج ودرون سازمان،  نقش مهمی را در آگاه کردن وتشویق وترغیب آنها به اهداف سازمانی ایفا  می کنند . بدین طریق مدیران را درتصمیم گیریها ،برنامه ریزی ها وسازماندهی ها کمک ویاری می کند ،واینکه روابط عمومی شهرداری تهران)منطقه ( 17 بعنوان کانال ارتباطی شهرداری با شورایاری وشهروندان محلات نقش موثری ایفاءمی کند ؛می تواند با بکارگیری ابزار جدید ارتباطی ضمن تعامل موثر با شوریاران برافزایش نقش شورایاران درتدوین برنامه ها وفعالیتهای امور مربوط به شهر،شهردار ی ،محله وشهروندان تاثیر گذارده وباعث تثبیت جایگاه شوریاران نزد مردم ومسئولین گردد.

 به همین خاطر در این تحقیق به دنبال شناخت وبررسی وظایف وجایگاه روابط عمومی شهرداری تهران)منطقه ( 17  نزدشهروندان وشورایاران   می باشیم.واینکه به چه میزان عملکرد روابط عمومی شهرداری تهران)منطقه (  17     می تواند به تثبیت جایگاه شورایاران نزد مسئولین وشهروندان محلات ونیز افزایش نقش آنان درارتقای حس  مشارکت اجتماعی شهروندان محلات  کمک نماید .

           همچنین اعضای شورایاری محلات چهارده گانه منطقه 17که نماینده ی حدودا 257هزار نفر جمعیت این منطقه می باشند، بعنوان مخاطب برون سازمانی چه میزان ازفعالیتها و وظایف روابط عمومی شناخت دارند ؟  چه نگرش وبینشی نسبت به عملکرد روابط عمومی شهرداری منطقه 17دارند ؟ 

آیا از اقدامات وفعالیتهای روابط عمومی شهرداری رضایت دارند ؟ چه انتظارات وخواسته هایی از روابط عمومی شهرداری تهران(منطقه 17) دارند ؟ در نهایت اینکه روابط عمومی چگونه عمل وبه چه سمتی حرکت  نماید تا بتواند اهداف وآرمانهای واقعی خود را تحقق بخشد ؟

 

سوالات تحقیق:

 

1-ارزیابی شورایاری منطقه 17از عملکرد روابط عمومی شهرداری این منطقه در خصوص استفاده از ابزار نوین روابط عمومی (وب سایت  ،وبلاگ و..... )چگونه است ؟

2-ارزیابی شورایاری منطقه 17از عملکرد روابط عمومی شهرداری این منطقه در خصوص استفاده از ابزار سنتی روابط عمومی (بنر ،بروشور،  پوستر ،کتابچه،  پلاکارد و.... )چگونه است ؟

3-ارزیابی شورایاری منطقه 17از عملکرد روابط عمومی شهرداری این منطقه در خصوص انعکاس اخبار عملکرد شهرداری وشورایاری چگونه است ؟

4-ارزیابی شورایاری منطقه 17از عملکرد روابط عمومی شهرداری این منطقه در خصوص اطلاع رسانی بموقع برنامه ها ی درحال اجرا چگونه است ؟

5-ارزیابی شورایاری منطقه17از عملکرد روابط عمومی شهرداری این منطقه در خصوص ارتقای جایگاه شورایاران نزد مسئولین چگونه است ؟

6-ارزیابی شورایاری منطقه 17از عملکرد روابط عمومی شهرداری این منطقه در خصوص تغییر دید شهروندان به شورایاری نزد مسئولین چگونه است ؟

 

 

 

1-2   - پیشینه و ضرورت انجام تحقیق :

هرسازمانی برای خودش یکسری اهداف وخط مشی هایی تعریف کرده ودر جهت رسیدن به این اهداف وخط مشی ها تلاش وکوشش می کند .یکی از واحدهایی که به  شهرداری منطقه  17  درر سیدن به اهدافش یاری می دهد، بخش روابط عمومی می باشد ؛که ازبازوهای توانمند مدیریت به شمار می رود .به طوریکه، می دانیم هدف روابط عمومی ایجاد تفاهم ، اطلاع رسانی ، جلب افکار عمومی،  مشارکت وشفاف نمودن تصویر  سازمان در اذهان عمومی می باشد واین کار مستلزم نظارت روابط عمومی به ارتباطات درون  وبرون سازمانی می باشد.

توجه به اهداف روابط عمومی مشخص می کند که توفیق این واحد در بعد برون سازمانی ، معطوف  به برقراری ارتباط مناسب و موثر با مخاطبین می باشد .بنابراین روابط عمومی در ارتباط وتعاملی که در برون سازمان دارد می تواند پل ارتباطی بین مدیریت ومخاطبین باشد .به همین خاطر چگونگی عملکرد روابط عمومی وانتظارات شهروندان از واحد مذکور می تواند از اهمیت بسزائی برخوردارباشد وتنها با شناخت دقیق از نوع نگرش وانتظارات شهروندان نسبت به روابط عمومی می تواند در جهت بهبود فرایند ارتباطی بین روابط عمومی وشهروندان ،سیاست های صحیح ودرستی اتخاذ کرد .

هر واحد روابط عمومی با بررسی وبازخورد فعالیتها وسیاستها دربرون سازمان می تواند به رفع واصلاح اشتباهات واشکالات خویش مبادرت ورزد .واین امر نیز ازطریق بررسی  وارزیابی  عملکردخود وپذیرش انتقادات سازنده مسیر  می شود . بنابراین با توجه به اهمیتی که روابط عمومی در پیشرفت اهداف وخط مشی های کلی شهرداری دارد. بررسی وارزیابی  عملکرد وتاثیر آن بر شورایاران محلات چهارده گانه منطقه 17،همچنین بررسی انتظارات وخواسته های شورایاران از روابط عمومی ،بررسی روابط وتعامل های برون سازمان با شورایاران ونحوه ی بهبود این روابط از طریق اصلاح  اشتباهات می تواند نشان دهند ه ی اهمیت  موضوع تحقیق باشد .

 

 

اساس وپایه هر تحقیق وپژوهش موفق برمبنای بررسی وآگاهی یافتن از پشینه تاریخی آن استوار  می باشد .چرا که پیشینه تحقیق ،محقق را در جریان فعالیت ها وکوشش هایی که تا آن زمان دراین زمینه انجام گرفته قرارمی دهد . می تواند ابعاد جدیدی برای گسترش تحقیق وپژوهش بعدی را فراهم آورد .با توجه به بررسی صورت گرفته دراین زمینه تاکنون تحقیقی در زمینه بررسی وارزیابی  عملکرد روابط عمومی شهرداری تهران ( منطقه   17)از نگاه شورایاران انجام نگرفته است .بااین وجود تلاش می شود در حد امکان تحقیقاتی که کمابیش مشابهتی به موضوع تحقیق دارند جستجو ودراین جا معرفی کند .

 

     نزدیک به یکصد سال از پیدایش روابط عمومی ها درجهان می گذرد .بنابر گفته ای بیش از 800تعریف متفاوت از روابط عمومیبیان شده است .آنچه می توان گفت ،این است؛که روابط عمومی یک نیاز همگانی است .انجمن جهانی روابط عمومی در سال 1960این تعریف را جهت روابط عمومی تدوین وتصویب کرد :((روابط عمومی یکی از وظایف مدیریت سازمان است .عملی است ممتد ،مداوم ،وطرح ریزی شده که ازطریق آن،افراد وسازمانها ؛می کوشند تا تفاهم وپشتیبانی کسانی را که با آنها سروکار درند ،بدست آورند)) (قاضی میر سعید،21،1370)

      ازدیدگاه ((ادوارد برنیز))روابط عمومی این گونه تعریف شده است :

1-اطلاعاتی که به مردم داده می شود .

2-تلاشهای ترغیبی به منظور تغییر گرایش ورفتار مردم

3-کوشش در همبسته کردن نگرش ها واقدامات یک موسسه نزد مخاطبان ومتقابلا نگرش واقدامات مخاطبان با موسسه (نصیری قیداری ،75،1384)

نخستین روابط عمومی درایران به طور رسمی در مرداد 1332شمسی در شرکت نفت  ایران آغاز به کار کرد واولین گردانندگان آن دکتر نطقی استاد علوم ارتباطات ونیزشاعرونویسنده معاصر مرحوم ابوالقاسم حالت بودند .دربسیاری از ادارات وسازمانها تا سال  1345ادراتی به نام" تبلیغات وانتشارات واطلاعات" فعالیت می کردند که ازاین تاریخ به بعدبه نام ادارات رو ابط عمومی تغییر کرد .

امروزه حکومتها وظایف گسترده وبسیار  پیچیده ای  را برعهده دارند .وبسیاری از این وظایف حکومت، جنبه محلی دارد وبه کل کشور مربوط نیست.در کنار حکومتهای مرکزی که اداره امور مربوط به کل کشور را برعهده دارند        می توان از حکومتهای محلی هم که امور را اداره  می کنند،استفاده کرد .در صورت تشکیل این واحد های کوچک حکومتی ،نهال شخصیت ،لیاقت ،وابتکار افراد بهتر شکوفا خواهدشد .دربین کشورهای دنیا ،کشور انگلستان در تشکیل حکومتهای محلی ازسابقه فراوانی برخوردار است .حکومت محلی بعنوان یک نهاد وسازمان حقوقی در انگلستان فعالیت می کند .واحدها ی محلی در انگلستان دارای مشخصه سلسله مراتبی هستند .شورای محلی هم ارگان اجرائی وهم ارگان قانون گذاری محلی است .در انگلستان نزدیک به 26000شورای محلی وجود دارد که اعضای آن کسانی هستند که برای واحدهای محلی انتخاب شده اند .یکی از وظایف شوراهای محلی اداره امور شهری ونظارت برآن است  .    (وردی نژاد ،1387)

درایران نیز به استناد ماده هفتادویک قانون تشکیلات ،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375وبا عنایت به حجم گسترده مسائل ومشکلات مختلف شهری درابعاد کمی وکیفی خصوصا درکلانشهر تهران ،رفع این مشکلات وبهبود شرایط، مستلزم تمرکز زدایی وبهره گیری از نظرات ودیدگاهها ی آحادمردم ومشارکت واقعی ،پایدار ،دائمی ونهادینه، تشکیل انجمن ها وسازمانها ونهادهای مدنی دواطلبانه ومردمی است درراستای تحقق این اهداف شورای اسلامی شهر تهران ونیزتحقق واجرای قانون شوراها وتقویت مشارکت شهروندان در ساماندهی امور مختلف شهری وجلب همکاری واقعی آنان در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان انجمن های شورایاری شهرتهران وابسته به شورای اسلامی  شهر تهران را تشکیل داد .این انجمن خودگردان بوده ،ازاین رو می بایست ازهر حیث توسط اهالی اداره شود.محدوده فعالیت شورایاری در مقیاس محله  می باشد . عضویت دراین انجمن افتخاری وداوطلبانه است .این انجمن در سال 1379برای اولین بار در شهرداری منطقه 20وسپس در شهرداری منطقه 15با مشارکت شهرداری وستاد انجمن شورایاری محلات شهر تهران وابسته به شورای اسلامی شهر تهران تشکیل وسپس در کلیه مناطق شهرداری تهران تشکیل گردید .هر محله دارای 10شورایار می باشد که 7نفر عضو اصلی و3نفر عضو علی البدل هستند .

7-چارجوب نظری تحقیق :

چارچوب نظری :

نظریه کنش متقابل نمادین :

این نظریه با ریشه هایش در رفتار گرائی از برخی تلاشهای اولیه جامعه شناسان برای شناسایی کنشهای متقابل مردم وتاثیر این کنشها برجامعه بالیدن است .نظریه کنش متقابل فرض رابراین می گذارد که واقعیت اجتماعی چیزی است که مردم آن را چنین می پندارند .توضیح آن که معنی های کنش متقابل اجتماعی با معنی های تعین می شود که مردمی که به کنش های متقابل میان خود مشغولند ،آنرا وضع می کنند .یکی از توانایی های این نظریه این است که مردم در کنش متقابل میان خود از نمادها استفاده می کنند واین که  معنی ها ی آن  نمادها را می توان از طریق گفت وگو به دست آورد.

  نویسندگان در بیان نظریه کنش متقابل فرد را واحد تحلیل درنظر می گیرند ودرنتیجه چنین تصور می کنند که راه آسان تر برای فهم گروههای بزرگتر آن است که ابتدا فرد ونحو ی کنش متقابل آنها برای خلق شخصیت گروهها یا دیگر ساختارها ی اجتماعی ،مثل سازمانها ،بررسی می شوند .

اما اگرپژوهشگر ی فرض کند که واحد تحلیل سازمان است  نه افراد یا گروهها ی داخل سازمان وابعاد سازمانها ،نظیر وجوه نظریه کنش متقابل فردی ،دارای هویت های خود ساخته وحاصل گفتگوی جمعی اند ،آنگاه می توان قضیه ها وفرضیه های کنش متقابل نمادین را از سطح فردی به سطح سازمانی انتقال داد .به این طریق نظریه کنش متقابل نمادین نه تنها دربررسی رابطه افراد با روابط عمومی وسازمانهایش ،که در مطالعه ابعاد سازمان ها در رابطه با یکدیگر می توانند  به پزوهشگرروابط عمومی یاری رساند .

 از آنجا که سازمانها محصول کنش متقابل انسانی هستند فلذاکسانی که در این سازمانها کار می کنند بین رفتار ها   هدف ها  ونمادهای بدیل سازمانی انتخاب می کنند تا کنش های متقابل سازمانی را با سازمانها وهمچنین با مشتریان شکل دهی وهدایت کنند .سازمان ها در ارتباط با یکدیگر نقش هایی ایفا می کنند .ارتباط سازمانی فراگرد معانی برآمده از گفت وگوست .درگیری سازمان نتیجه اختلاف در معانی است .تغییر سازمانی نتیجه تعریف دوباره واقعیت ها به حالتی مستمر است  رفتارهای سازمان  عقلانی وضعی اند ، نه اینکه از پیش تعیین شده باشند .

   به این ترتیب نظریه کنش متقابل نمادین دراصل شیوه ها وحدود برآمدن ساختارها وفراگردهای سازمانی از تلاش های فردی وجمعی برای یافتن وتعریف واقعیت ها را توضیح دهد. (بوتان ،هزلتون ،90،1387 -87)

نظریه متقابل نمادین در روابط عمومی بدنبال کشف نمادها ی مشترک فی مابین سازمان ومخاطب است به نحوی که مخاطب (شورایاران )معنی مورد نظر سازمان را درک کنند و واکنش مناسب نشان دهد .استفاده از این نظریه در روابط عمومی می تواند در موفقیت سازمان موثر باشد .

 

1-10- محدودیت ، تنگنا ونوآوری  تحقیق:

     با توجه به اینکه بر روند انجام هر کار تحقیقی یکسری عوامل تأثیر گذار هستند که ممکن است بر کمیت و کیفیت آن تأثیرات متفاوتی داشته باشند ؛ در انجام پژوهش حاضر نیز مشکلاتی از قبیل عدم همکاری بعضی از موسسات و سازمانهای ذیربط در ارائه اطلاعات مورد نیاز باعث شده که پژوهش حاضر علی رغم تلاش نگارنده کیفیت لازم را نداشته باشد که این عدم ارائه اطلاعات از سوی سازمانهای مربوطه باعث شده نگارنده مجبور به جستجوی بیشتر و استفاده از منابع دیگری شود که این کار بسیار وقت گیر است و این امر باعث شده این پژوهش در مدت طولانیتری ارائه شود که این مسائل در روند انجام پژوهش بسیار تأثیر گذارند

تا به امروز (زمان نگارش پایان نامه )گزارش تحقیقی وکاربردی منسجمی که بتواند به ارزیابی  اقدامات وبرنامه ها ی انجام شده روابط عمومی شهرداری تهران  ازنگاه شورایاران به عنوان نماینده شهروندان محلات بپردازد، نداشته ایم .لذا ضرورت داشت با انجام تحقیقی در قالب رساله دانشگاهی به بررسی وضعیت موجود ونیز ترسیم وضعیت ایده آل بپردازیم به همین دلیل تحقیق حاضر به منظور تامین اهدافی که سازمان وروابط عمومی بتواند با به کارگیری آنها به یک الگوی منسجم   در عملکرد ها وبرنامه های ارتباطی مرتبط با شورایاران دست پیدا کند ،انجام گیرد

1-11- فرآیند انجام تحقیق :

مرحله اول : انتخاب موضوع و تدوین طرح تحقیق

مرحله دوم : مطالعات کتابخانه ای و میدانی

مرحله سوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها

مرحله چهارم : تدوین نهایی و ارائه تحقیق

 

 

 

 

شکل 1-1- فرآیند انجام تحقیق

 

 

 

 

1-10- واژگان کلیدی:

روابط عمومی :

یک وظیفه مدیریتی است که می کوشد تا تفاهم وپشتیبانی افرادی که برای شهرداری اهمیت دارند را بدست آورد وازاین طریق به اهداف سازمانی موردنظر خود دست یابد .

عملکرد روابط عمومی : منظور مجموعه فعالیتها وکوشش هایی است که واحد روابط عمومی در داخل وخارج از سازمان انجام می دهد تا رضایت برون سازمانی را جلب نماید .این فعالیتها از قبیل انتشار نشریه ،افکار سنجی ،برگزاری نمایشگاه ،و... است . .(آل ابراهیم،1372،4)

شورایاری محلات :

شورایاری محلات نهاد مدنی نوپایی است که با برگزاری انتخابات در سطح محلات تشکیل می شوند ورابط بین مردم ومسئولین بوده ومشکلات محلات خود را با شهرداری وسایر سازمانها منعکس وپیگیری می کنند .هر محله 10نفر شورایاری دارد که 7نفر آنها از اعضای اصلی و3نفر اعضای علی البدل می باشند .منطقه 17دارای 14محله بوده  و140نفر عضو شورایاری دارد . shorayari/14587)/www.shora-tehran.ir)

شهرداری منطقه 17  :

شهرداری تهران سازمان عمومی است که وظایف مختلفی در سطح شهر تهران برعهده دارد .شهرداری تهران دارای 22منطقه می باشد .منطقه 17یکی از مناطق آن می باشد .که دارای 7معاونت وادرات حقوقی ،روابط عمومی ،حراست بازرسی ،137و1888می باشد که تحت نظر شهردار منطقه فعالیت می کنند .(www.tehran.ir)

اطلاع رسانی :

 منظور از اطلاع رسانی جریان منظم ومستمر ارسال ودریافت اطلاعات درست ودقیق از فعالیتهای سازمان در حداقل زمان در یک روابط عمومی می باشد . (میرسعیدقاضی،1370،17)

ارزیابی وبررسی عملکرد :

ارزیابی عملکرد عبارت است از فرایند بررسی و تجزیه نقاط قوت وضعف سازمان از طریق سنجش ومقایسه با شاخص ها ومعیارهای از پیش تعیین شده صورت می گیرد  . (فربودی .1362) .در این تحقیق منظور از ارزیابی وبررسی عملکرد روابط عمومی شهرداری منطقه 17 تهران براساس شاخصه های برنامه ای ،فرایندها و برنامه ها ی واحد روابط همومی که از دیدگاه شورایاران و در قالب 28 سوال صورت گرفته است .

 

 

 نگاه اجمالی به فصل دوم:

تعین جایگاه سیستم ها ،روشها وتکنیک های مختلف در پیکره سازمان ها ونحوه ی ارتباط آنها با یکدیگر وتعین نقطعه ضعف وقوت ودرنهایت بهبود عملکرد سازمانها ،موضوعی است که مورد توجه مدیران بیشتر سازمانها قرار دارد.بررسی وارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات واطلاعاتی گفته می شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات جهت دست یابی به هدفها به شیوه ای اقتصادی توام با کارآیی واثربخشی صورت گیرد.قطعا رضایت مندی مشتریان و شهروندان وشورایاران درحوزه مدیریت شهرداری از جمله مهمات می باشد که لازم است مدیریت شهری وروابط عمومی سازمان آنرا در سرلوحه امور قرار دهد

 ا ندازه گیری عملکرد شهرداری ها در اشکال  واندازه های مختلفی انجام می شود وروش های متنوعی نیز با توجه به سازوکارها ومنطق پشت هر یک ارایه شده است ازجمله:رویکردتعالی سازمان(EFQM)،تحلیل پوششی دادهها(DEF)،منشور عملکرد(PP)،توزیع خدمات وکالا(QFD)،نظام های الگوبرداری(Benchmarking)،روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)،کارت امتیازی متعادل(BSC)ومدل منطقی (LOGIC MODEL ).اما در خصوص اندازه گیری ،بررسی وارزیابی عملکردشهرداری ها و       مدیریت های تحت پوشش به اصطلاح زیر سیستم های آن در کشورما،عموما وشهرداری تهران خصوصا ؛تاکنون منابع موثقی از کاربرد روشهای مذکور ویا بررسی وارزیابی از نگاه شهروندان ویا نمایندگان آنها – شورایاران خصوصا در شهر تهران به دست نیامده است .به ویژه اینکه در بخش بررسی وارزیابی عملکرد روابط عمومی شهرداری این روشها بکار گرفته نشده است . لذا دراین تحقیق نسبت به بررسی وارزیابی عملکرد روابط عمومی شهرداری منطقه 17ازنگاه شورایاران پرداخته وشاخصه ها وملاکهای ارزیابی روابط عمومی شهرداری منطقه 17 در قالب      پرسشنامه ایی با 28 گزینه به صورت گویه مطرح ونظرات شورایاران محلات چهاردگانه اخذ شده است . که در فصل پنجم به آن  پرداخته شده است.

1-2- ا رزیابی  در دستگاه خلقت  

         خداوند متعال در آفرینش انسان اراده واختیار قرار داده است .انسان مطابق عملکرد خود یا به فلاح ورستگاری  می رسد یا به قعر بدی وپستی سقوط می کند .اصطلاحات قرآنی نظیر ((صحاب یمین واصحاب شمال))دائر براینگونه انسانها میباشد .در دین مبین اسلام،هم راستا با دیگر ادیان ،عقل وشرح نافی همدیگر نبوده ومکمل یکدیگر هستند .همه دستورات ادیان آسمانی مبتنی بر تعالی انسان وخداگونه شدن او ،تاکید دارد وبه انسان  هشدار داده اند وبه طرق مختلف اثبات کرده اند .(اعم از آوردن معجزات  ،برهان های نظم وفطرت )که آفرینش دارای مقصود وغایت متعالی است .خداوند اقوام وافراد لجوج وعاصی را که مرتکب گناهان ومعصیت های بزرگ شده اند .پس از اتمام حجت ونشان دادن طریق هدایت به سخت ترین عذاب مبتلا ساخته تا  دیگر اقوام وملل قرار گیرند. (مجازات قوم های عاد وثمود )این امر بیانگر این است که خداوند فقط قایل به مسئولیت فردی انسان نیست .بلکه اعمال وکردار اقوام (سازمانها )وملل را به طور گروهی مورد بررسی قرار داده ومطابق آنها پاداش ویا عقوبت در نظر می گیرد.(نجات قوم موسی ) (ع)وعبور ازرود نیل وعقوبت قوم نوح (ع)وهلاکت در آب

جدول شماره 1-2-مقایسه جامعه توحیدی  وسازمان

سنجش وارزیابی

تعیین معیار وملاک ارزیابی

هدف گذاری

 

جامعه                    مولفه

روز حساب (یوم القیامه)

زندگی پیامبران

خداگونگی ،

تخلقوا باخلاق الله

دستگاه خلقت خداوند

مقایسه عملکردجاری با وضعییت برنامه ریزی شده وتصحیح انحرافات احتمالی

تعیین ملاک ومعیار های سنجش وارزیابی عملکرد

تعیین وضعیت مطلوب

(برنامه ریزی )

سازمان / موسسه

 

2-2- مفاهیم وتعاریف بررسی وارزیابی عملکرد 

به فرایند سنجش جامع عملکرد ودرقالب عباراتی مانند:کارآیی ،اثربخشی ،توانمند سازی ،قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول ومفاهیم برای تحقق اهداف ووظایف سازمانی ،ساختاری ،برنامه ای وتوسعه بلند مدت سازمان ؛ارزیابی عملکرد سازمان اطلاق می شود .ویا به عبارت دیگر ،منظور از ارزیابی وبررسی عملکرد این است که مدیر کلیه  امکانات مصروف شده اعم از مادی ومعنوی را برای بازدهی کار براساس معیارهای مورد قبول مقایسه کند تا روشن شود که به اهداف کمی وکیفی مورد انتظار نائل آمده است .یا خیر .(دفتر ارزیابی عملکرد وبهبود مدیریت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی .1379)

ارزیابی عملکرد عبارت است از: فرایند سنجش جامع عملکرد دستگاههای اجرایی درقالب عباراتی مانند کارآیی،اثر بخشی ،توانمند سازی  وقابلیت پاسخگویی در چارچوب مفاهم علمی مدیریت برای تحقق اهداف ووظایف سازمانی ودر قالب برنامه های اجرایی (مایکل آمسترانگ .1380)

3-2- ضرورت واهیمت بررسی وارزیابی عملکرد

اگر ارزیابی عملکرد خوب سازمان دهی شده وبه طور منظم انجام گیرد وتوسط مدیران پذیررفته شود .تاثیر بالقوه  فراوانی برافزایشربهره وری دارد.به عبارات دیگر ،در صورت اجرای صحیح نظام ارزیابی عملکرد به خصوص دربخش دولتی  وسازمانهای خدمات رسانی مثل شهرداریها ،نتایح ودستاوردهای متعدد ی به شرح ذیل برای سازمان  موضوع ارزیابی حاصل خواهد شد:

  • توسعه فرایند بهبود دائمی (کایزن(
  • بهبود مدیریت امور وتوسعه مدیریت علمی در سازمان
  • ا ستفاده بیهنه از منابع  به خصوص منابع انسانی سازمان
  • ارتقای توان دستیابی سازمان به اهداف ودر نتیجه اثربخشی سازمان
  • تصمیم گیری دقیق وعقلایی مسئولان به واسطه مشخص شدن نقاط قوت وضعف  عملکردها
  • افزایش مشارکت شهروندان با مجموعه سازمان به واسطه آگاهی از عملکرد آن
  • بهره گیری از نقطه نظرات بهره مندان از خدمات سازمان در جهت افزایش توان پاسخگویی سازمان  وجلب رضایت مخاطبان

 

 

4-2- مدیریت وارزیابی عملکرد

بدون شک ،جایگاه ونقش نظام های ارزیابی وبررسی عملکرد در سازمانها از دیر باز مشخص ودر خور توجه بوده است . در سالهای اخیر که پیچیدگی ،سرعت عمل،انعطاف پذیری ،رقابت وقدرت پاسخگویی در برابر مشتریان ،شهروندان ،ارباب رجوع ویا نمایندگان آنها جلوه بیشتری یافته ،از ارزش واهمیت دو چندانی برخوردار گشته است .

مدیریت ارزیابی وبررسی عملکرد یکی از مهمترین فرایندها وابزارهای مدیریتی جهت حرکت به سوی نقطه مطلوب وشناسایی نقاط قوت وضعف درهرسازمان وحتی افراد می باشد .اگر درست به مسایل نگریسته شود نتایج نقاط عملکرد یک  سرمایه ارزشمند برای سازمان بوده واز آن به خوبی می توان برای ارتقاء واصلاح امور استفاده کرد .(امیران . 1382)

 

5-2-  مدیریت عملکرد :

مدیریت عملکرد یکی از مهمترین فرایندهای مدیریت می باشد که در حقیقت یکی از چهار مرحله اصلی فراگرد کنترل می باشد که عبارتند از

1-تعیین معیارها  

2- مقایسه نتایج عملکردها با معیار ها واستانداردهای تعیین شده

3- مقایسه نتایج عملکردها با معیار ها واستانداردهای تعیین

4- بررسی علل بروزآنها

5-ترسیم نقشه راه  وارتباط با مشتریان سازمان (رضائیان.1385)

     مدیریت بررسی وارزیابی عملکرداز نیمه دهه سال 1370م.به شکل های مختلغی مورد استفاده قرار گزفته است که در ابعاد مختلف کسب وکار کاربرد داشته وتمرکز اولیه آن روی کارکنان ومدیران سازمان می باشد .می توان گفت که مدیریت عملکرد ،رویکرد نظام مندی است که از طریق فرایندهای مبتنی بر هدفها ی راهبرد عملکردی ،بازنگری گزارش داده های عملکرد وبه کارگیری این داده ها ،به بهبود عملکرد سازمان می انجامد.(میرزا صادقی و وطن خواه .1381)

6-2 - جایگاه نظام ارزیابی در برنامه ریزی

یکی از مهمترین لوازم وپیش نیازهای کارآیی وکارآمدی ارزیابی وبررسی عملکرد دریک کشور به صورت صحیح وشایسته مورد توجه نظام برنامه ریزی قرار گیرد .اما پیش از پرداختن  به جایگاه ارزیابی عملکرد در نظام برنامه ریزی باید توجه کرد که نظام برنامه ریزی دریک کشور باید طوری سازماندهی وطراحی شود که خرده نظام ارزیابی عملکرد در آن جایگاه ونقشی  مطلوب داشته باشد .نقش دولت در کشورهای توسعه یافته به دلیل شرایط خاص این کشورها تعیین کننده است .ُبرهمین اساس نیز در این کشورها نظام برنامه ریزی وکارآمدی آن یکی از مهمترین واساسی ترین ضروریات جهت تضمین وتداوم حضور کارآمد ودخالت دولت می باشد .

جدول شماره  2-2مقایسه دیدگاه های سنتی ونوین بررسی و ارزیابی عملکرد

معطوف به رشد وبهبود

معطوف به قضاوت

ویژگی ها

مشاور وتسهیل کننده عملکرد

قضاوت واندازه گیری عملکرد

نقش ارزیابی کننده

آینده

گذشته

دوره ی ارزیابی

خود استاندارد گذاری

نظر سازمان ومدیران مافوق

استاندارد های ارزیابی

رشد وارشاد وتوسعه ظرفیت ارزیابی شونده

کنترل ارزیابی شونده

هدف عمده ارزیابی

ارایه مشاوره به منظور بهبود مستمر وروز افزون فعالیتها (ایجاد انگیزه)

تعیین وشناسایی موفق ترین واعطای پاداش مالی ومدیران وکارکنان

پیام های ارزیابی

رشد وتوسعه وبهبود عملکرد

کنترل عملکرد

خروجی نظام

       

جدول شماره 2-2بیانگر این نکته است که نظام ارزیابی مبتنی بردیدگاه نوین به دنبال رضایت ،ارتقای سطح عملکرد واثربخشی فعالیتهای سازمان بوده که در نگرش سنتی مورد نظر نمی باشد .  (احمد سنجری .1389)  

7-2- انواع ارزیابی

ارزیابی می تواند براساس نحوه نگاه این مقوله به دو نوع کلی طبقه بندی گرددکه عبارتند از : 

 (Ex.ante ) ارزیابی آینده نگر

(Ex.post( ارزیابی گذشته نگر

1-7-2  - ارزیابی آینده نگر:

همانطور که از نامش پیدا ست نوعی ارزیابی ست که

- پیش از تهیه برنامه انجام شود

- برای تعیین منطقی بودن یا حقانیت ایجادبرنامه صورت کمی گیرد

2-7-2- ارزیابی گذشته نگر

همانطور که از نامش پیداست برخلاف ارزیابی آینده نگر پس از اجرا یا تکمیل برنامه انجام می گیردواین نوع ارزیابی به ارزیابی سیاستها وبرنامه ها پس از اجرا ی آن می پردازد.(سیف .علی اکبر . 1385)

8-2- سیستم ارزیابی عملکرد در کشور ژاپن

      ژاپن به عنوان یک کشور توسعه یافته ،با توانمندی اقتصادی بالا در جهان شناخته شده است .توسعه یافتگی وتوان فعالیتهای اقتصادی واجتماعی در این کشور امروزه در سطحی است که آرزوی هر کشور در حال توسعه این است که به سطح توانمندی این کشور دست یابد .برنامه ریزی هم در سطح کلان وهم در سطح خرد خمیر مایه اصلی تمامی فعالیتهای اقتصادی ژاپن می باشد.

(علی پور تهرانی .  1372)

دولت ملی ژاپن در رابطه با بازرسی ،بررسی وارزیابی عملکرد دارای سیستم های مختلفی است .نظیره :بازرسی اداری ،سیستم ممیزی دولت (طبق اصل نود قانون اساسی ).فعالیت های سازمان اداری قوه مجریه همانگونه که در قانون اساسی پیش بینی شده به طور مستقیم زیر نظر قوه مقننه قرار دارد .نتایج حاصله از بازرسی وارزیابی عملکرد در گزارشهای مربوطه جمع آوری وپیشنهادهایی برای بهبود امور آماده وبه سازمانهای دولتی ذیربط ارایه می شود.گزارشهای مربوطه در اختیار عامه قرار می گیرد. این  گزارش ها نه تنها بین سازمانهای دولتی ،بلکه دربین قوه مقننه وهمچنین واحدهای عمومی دولتی نیز توزیع می گردد.

هیات ممیزی ،فارغ از وابستگی به قوه مقننه ،که مسولیت قانون گذاری را برعهده دارد دادگاه ها که مسولیت امر قضاوت بر عهده دارند وبه طور مستقل عمل می کند . به این ترتیب این هیات به ضرورت  به عنوان واحدهای اجرایی قلمداد می شود .

1-8-2- دامنه ممیزی :

1- حسابهای دولتی

2-حسابهای شرکتهایی که سرمایه آنها به وسیله دولت تامین می شود

3-هیات هایی که مستقیم وغیر مستقیم از یارانه دولت ویا دیگر کمک های دولت استفاده می نماید.

4- موارد دیگر:هیات ممیزی می تواند حساب پیمانکاران وعرضه کنندگان کالا وخدمات وموادبه دولت را نیز ممیزی کند .

9-2-ارزیابی عملکرد شهرداریها

شهرداریها باید به دلایلی نسبت به ارزیابی عملکرد خود اقدام نمایند .توضیح کوتاهی در این باره ضروریست .

 

1-9-2-برانگیختن بهره وری وخلاقیت

تحقق معیارهای ارزیابی وبررسی  عملکرد می تواند انگیزاننده ها وپاداش هایی جدید برای کارکنان شهرداریها در جهت تقویت خلاقیت  ونوآوری آنها ودر نهایت افزایش بهره وری شهرداری ایجاد کند .به وجود آوردن معیارهای عملکرد وبرنامه ارزیابی عملکرد کلی شهرداریها وحسن همکاری بین کارکنان،شورایاران و بهره گیران از خدمات  شهرداری را بدون این که خود آنها ارزیابی شوند در رساندن شهرداریها به هدف های معین در برنامه ها واهداف تقویت می کند .شهرداریها می توانند از ایده ها وپیشنهادات خلاقانه  بهره گیرد .وبا بکارگیری آنها رضایت عملکرد را ایجاد نماید.

2-9-2- ارتباطات:

      به طور طبیعی معیارهای ارزیابی عملکرد وسیع تر میان شهروندان ،اعضای شورای شهر ،شورایاران  وشهرداری می شود.

3-9-2-تمرکز

نتایج به نقاط تمرکز تبدیل می شوند بدین ترتیب که توجه بیشتری به نحوه ی ارایه خدمات ،هزینه ها ی آنها وتاثیری که برروی اجتماع وشهروندان می گذارند به عنوان   نقاط تمرکز صورت می   گیرد .

نحوه ی ارایه خدمات مطابق با نیازهای حقیقی شهروندان ونمایندگان آنها ،تغییر یافته وتنظیم می شوند.

تمرکز برروی نیازهای ذینفعان باعث می شود که سازمانها مشارکت وهمکاری بیشتری از کارکنان ،مدیران و شهروندان  رامشاهده  کنند.

ارزیابی عملکرد در ادامه فرایندهای مهندسی مجدد سازمان که در دهه 1990 مطرح شد صورت می گیرد.زمانی که تفکر استراتژیک ومدیریت برمبنای نتایج وارد مباحث مدیریت عمومی ودولتی شد ،استفاده از نظام های اندازه گیری عملکرد برای پیگیری عملکرد واطمینان از تطابق آن با اهداف سازمان رایج شد .موضوع گفته شده با سیر صعودی تقاضای شهروندان جهت پاسخ گویی سازمانهای دولتی وشهرداریها همراه شد.در سالهای اخیر بیشتر کشورها قوانینی جهت الزام سازمانهای عمومی وشهرداریها به انجام ارزیابی عملکردوگزارش آن به ذینفعان تصویب کرده اند .برای مثال درآمریکا یک چارچوب وفرایند الزام آور قانونی برای تمامی سازمانها ی عمومی وشهرداریها جهت هدف گذاری استراتژیک ،تعیین شاخص های عملکرد ،اندازه گیری عملکرد ونحوه گزارش آنها به ذینعان پیش بینی شده است .در کشورهای دیگر نیز برنامه های اجباری اندازه عملکرد شهرداری وسایر سازمانهای عمومی پیش بینی شده است که در جدول زیر چند نمونه آورده شده است .

 

 

جدول شماره 2-2نمونه اجمالی ارزیابی عملکرد چند شهر

نظام ارزیابی

محدوده

هدف

معیارها

برنامه اندازه گیری عملکرد شهرداری اونتاریودر کانادا

تمامی 446شهرداری موجود در اونتاریو

پاسخ گویی به ذینفعان ومالیات دهندگان به هر شهرداری

اثربخشی وکارایی خدمات ومدیریت شهرداری

ارزیابی عملکرد فراگیر مربوط به کمسیون ممیزی بریتانیا

تمامی 410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       سازمانها ونهادها در هر سطحی جهت بهبود شرایط موجود ،نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی هستند بدون برنامه وعمل به آن نمی توان توفیقی برای مخاطبان ،مشتریان ،دست اندرکاران وذینفعان انتظار داشت تغییر بهبود موثر ،پیامد طرح ریزی واجرای مناسب وهدفمند مدیران وکارشناسان متخصص هر حوزه می باشد که هر کدام به نوبه خود دارای اهمیت اساسی وتاثیر گذار هستند .دراین بین نقش روابط عمومی سازمان بدلیل تعامل وارتباط با رسانه های جمعی ومشتریان وشهروندان ملموس تروتاثیر گذارتر است.

   

 

  نظرات ()
مطالب اخیر تعریف لغوی مشارکت مشارکت اجتماعی روش های تغییر و اصلاح رفتار تهیه وتنظیم :نورالدین رمضانی روشهای اصلاح تغییر رفتارکودکان سازمان ومراکز فرهنگی اصول وفنون مذاکره انواع سیستم تفاوت‌ها و امتیازها ی نظارت همگانی در نظام مردم سالاری دینی(نمونه تحقیق دانشجوی اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت مدیریت دانش
کلمات کلیدی وبلاگ مدیریت (٥) مشارکت (۳) سازمان (۳) ارزیابی (۳) قالیباف (۳) کارافرینی (۳) محله (۳) مدیریت مشارکتی (۳) اشکور (٢) محله محوری[1]، همبستگی اجتماعی، خانه محله، مشارکت (٢) رفتار سازمانی (٢) تغییررفتار (٢) سرپرستی (٢) ارزشی (٢) روابط عمومی (٢) رمضانی (٢) مدیریت شهری (٢) اصول (٢) جامعه (٢) کابالا (٢) اسلام (٢) اقتصاد (٢) عرفان (٢) فرهنگ (٢) ارزش کارآفرینی در اسلام (٢) محله محوری[1]، همبستگ (٢) جیرکل (٢) اقتصاد فرهنگ (٢) مراکز فرهنگی (٢) رفتار شهروندی (٢) خویشتن محوری (۱) اصول اولیه (۱) اولویت بندی کارها (۱) ترانه اشکوری (۱) جراین فتنه (۱) گرمستان (۱) ساندیچ (۱) آب صلواتی (۱) سی پشت (۱) گلیه وا (۱) بوی شکلات (۱) اسلام ومدیریت مشارکتی (۱) مدرسه صالح (۱) اداره سازمان (۱) شخصیتهای کارکنان (۱) تفاوت کارکنان (۱) کسب تجربه با اشتباه در کار (۱) نطارت در اسلام (۱) ناظرین خدا (۱) اقتصاد محله (۱) فرهنگ محله (۱) تفاوت وامتیاز (۱) سیستم بسته (۱) درس سازمان (۱) اصلاح رفتار کودکان (۱) نقش فردی کودک (۱) شاخض مشارکت اجتماعی (۱) عملکردمشارکت (۱) لغوی مشارکت (۱) دانش (۱) هاشمی (۱) ایران (۱) قند (۱) خانواده (۱) دانشگاه (۱) موسیقی (۱) باران (۱) مجلس (۱) تحقیق (۱) شورا (۱) درخت (۱) استقلال (۱) شعر (۱) موفقیت (۱) طبیعت (۱) شهر (۱) حزب (۱) مدیریت دانش (۱) تعریف (۱) پودمانی (۱) ضرب المثل (۱) شکار (۱) سیستم (۱) امام خامنه ای (۱) استراتژیک (۱) کودکان (۱) کارآفرینی (۱) بهار (۱) تهران (۱) مدیر (۱) همبستگی (۱) آفتاب (۱) حافظ (۱) نسل (۱) مولوی (۱) اشتباه (۱) مدرسه (۱) ارزش (۱) مذاکره (۱) فرهنگسرا (۱) مدارس (۱) بسیجی (۱) الگو (۱) مولانا (۱) زمان (۱) نماز (۱) رمضان (۱) مازندران (۱) مدیریت زمان (۱) صهیونیزم (۱) دکل (۱) خلاق (۱) دعوا (۱) موفق (۱) برنج (۱) دیروز (۱) شهری (۱) فست فود (۱) دبستان (۱) سلمان هراتی (۱) جزوه (۱) تفریح (۱) کارکنان (۱) جامعه شناسی (۱) 5s (۱) سار (۱) دینی (۱) امر به معروف (۱) نهی از منکر (۱) مردم سالاری (۱) شهرداری تهران (۱) میر مسعود (۱) قاضی وپسرش (۱) ابوالفضل بیهقی (۱) بونصر (۱) زبان بیگانه (۱) جامعه شناسی شهری (۱) دامن حیا ی آفتاب (۱) جریان انحرافی (۱) شهرتهران (۱) تقدیر نامه (۱) اجتماع محلی (۱) دمینگ (۱) سواره (۱) ذهنی (۱) مدیریت مدرسه (۱) رقابت سالم (۱) تلفن همراه (۱) مبانی (۱) فن (۱) کسب وکار (۱) هدایت تحصیلی (۱) بلخی (۱) آب معدنی (۱) ایده پردازی (۱) دلربا (۱) حقوقی (۱) جلال الدین (۱) حیات طیبه (۱) براده (۱) مربیان دینی (۱) لوح (۱) درختی (۱) سوزش (۱) بازرس (۱) ریاست جمهوری (۱) مدیریت عمومی (۱) شور ایاری (۱) 18را ه (۱) کسب سود (۱) منطقه 15 (۱) مدیریت محله (۱) مروم مدار (۱) با هوشی زنان (۱) زمان تحویل پروژه (۱) محله های شهری (۱) چیستی محله (۱) نهاد محله (۱) پیشروان محلی (۱) پدر مدیریت (۱) هاپیر استار (۱) شهررداری تهران (۱) دراز مالگه (۱) افراد سازمان (۱) نظافت سازمانی (۱) ایده ی جدید (۱) سیستم باز (۱) مدیریت مشارکتی در اسلام (۱) اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران (۱) مشارکت اجتماعی (۱) پیاده (۱) راهبرد (۱) 5سین (۱) استبدادی (۱) روشها (۱) مسعودیه (۱) دم خروس (۱) نظارت همگانی (۱) مشارکت مذهبی (۱) باورهای دینی (۱) راهبرد دینی (۱) نیازمندان (۱) 110 (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب