امورتربیتی مدارس

امروز از حسن اتفاق در مراسم روز دانش آموزدر دومدرسه در منطقه ۱۵شرکت کردم آنچه که برایم جالب توجه بود این است که مجری مراسم از چندین دانش آموز سوال کرد که چرا به ۱۳آبان روز دانش آموزمیگویند ؟متاسفانه هیچکدام از دانش آموزان پاسخ سوال را نمی دانستند .

در حال دوبارافسوس خوردم بار اول بخاطر پولی که ازجیب بیت المال  در۲۴سال گذشته به عوامل امورتربیتی درآموزش و پرورش پرداخت شده است وبار دوم بخاطر دولت آقای احمدی نژاد که این ارگان بیگفایت را مجددا احیا کرد .......

واقعا آیا نباید به .....................................................

/ 1 نظر / 4 بازدید
یک جوانه سبز

آی آقااااا به ماها که گفتن 13 آبان چه روزی بوده چه فایده ای داشته. همون بهتر که معلمین تربیتی چیزی به بچه ها یاد ندن یا به عبارتی یه مشت دروغ تحویل ملت ندن! ما که هرچی خوندیم و بهمون گفتن فهمیدیم دروغ بود!!!!