حرف مرد دوتا ست

اقا ی قالیباف شهردار تهران در وبسایت خود .در روز نامه همشهری و سایت شهرداری تهران سخن گوهرباری از امام راحل نقل کرده انداز قول مقام معظم رهبری ( "حرف مرد دوتاست نه یکی "مرد وقتی اشتبا کرد جرات دارد تا بگوید که اشتباءکرده ام ) شنیده ام که جناب آقای قالیباق در نشست مشترک مدیران اجتماعی شهرداری تهران  بیان کردندخطاب به مدیران اجتماعی شهرداری تهران  : نگویید که قالیباف کار اجتماعی حالیش نیست .اگر حالیش بود دستور نمی داد که 400گلدسته مسجد بسازند .) )لازم به ذکر است که ایده ساخت گلدسته برای مساجد شهر تهران ایده باید گفت :ایراد شهردار استانبول به شهردار تهران بود که تهران مسجد ندارد واگر دارد پس گلدسته هایش کو؟وتازه آقایان به فک رساخت گلدسته افتادند و......)وبعد اعلام کردند :"مثل اینکه من باید شلاق بگیریم در دستم " سخنم بیشتر رو ی این تکه کلام آقای دکتر قالیباف است "شلاق بگیرم دستم ""آقای دکتر قالیباف!!!!!شما بر منابع انسانی سازمان مدیریت می کنید .نه مدیریت برحمار .اگر شعارمان مدرن است .نگاه به پرسنل سازمان نیز باید اخلاق محور -انسان محور -اجتماعی محور باشد .نگاه به کارکنان باید قرآن محور باشد . آنچه که حضرتعالی بارها در سخنرانی هایتان به آن مباهات کرده ای .کارنامه درخشان شما  در مدیریت شهر ی تهران وقرار گرفتن جزء دهمین شهردار برتر جهان  همه  به یمن تلاش کارکنان خدوم شهرداری تهران وشبکه های اجتماعی  است  که بدان دست یافته ای . راستی که همه در سایه تلاش کارکنان شهرداری میسر گردیده است .جایز نیست استاد دانشگاه در جمع عده ای آ دمها ی فرهنگی که دغدغه ی کار فرهنگی  جزء ذاتشان است بگوید "من باید شلاق بگیرم در دستم "بیش ازاین نمی توانم حرف  ایشان را توصیف کنم .جا دارد آقای قالیباف یکبار هم که شده مردوار بایستد وبگویند اشتباه کرده ام .زیرا کارکنا ن یا همان منابع انسانی سازمانی باعث پیشرفت وتعالی سازمان می شود .ومدیران اینان را نردبان صعود خود را قرار می دهند ."شلاق به دست گرفتن یعنی نگاه سنتی به مدیریت داشتن . عصر -عصر دانش است .مدیریت دانش محور .و.........

/ 0 نظر / 4 بازدید