شکار یا درذی

چند روز پیش وقتی با پسرم ویکی از دوستان در جنگلهای کیاسر به شکار رفته بودم .بگذریم هدف تفریح در جنگل بود واحساس بوی پائیز برگریزان .که یک دل می برد و صد دل می آورد .اگر عاشق طبیعت شده باشی درکم می کنی .که چه دلرباست طبیعت .در حین شکار ودنبال پرندگان گشتن به یاد حرف حضرت نیما افتادم که می گفت :جماعت وقتی به شکار می روند انگارکه  به دوذی می روند .با اینهمه دلربائی طبیعت خود را به روستای گرمستان رساندم .جائی که بیش از همه نقا ط طبیعی مازندران دوستش دارم .((گرمستان تی شالیزاره بلاره ))

/ 0 نظر / 17 بازدید