عاشورای حسين (ع)

آسمان این شبها که میرسدعجب بی قراری میکند وزمین داغ دلش تازه می شود وزخم شرمش سرباز میکند ملکوتیان حق دارند سربر دیوار عرش بگذارند وهاهای گریه کنند و........درعاشورا وقتی زخم درجان خورشید نشست وزمین پیکر مبارک حسین (ع)قلب عالم امکان را برخویش قطعه قطعه دید به لرزه درآمد وآسمان تیره وتارشد وغبارخشم خداوند از جای جنبید  

/ 0 نظر / 3 بازدید