وظبفه

وظیفه ماست که به همه ی نسل های بشر بیاندیشیم .ووقتی که سواره هستی بیاد روزی که پیاده خواهی بود فکر کن .اگر اینگونه باشییم پیروز دوجهانی

/ 0 نظر / 4 بازدید