مهلت ارایه تحقیق

با سلام

دانشجویان محترم درس ((مدیریت ونظارت ))و((اصول برنامه ریزی فرهنگی ))و ((اصول سرپرستی مراکز فرهنگی واجتماعی ))

مهلت ارایه کار تحقیقی حداکثر تا تاریخ 93/9/20میباشد .لطفا تحقیقتان را ایمیل ویا به صورت فیزیکی ودرقالب cd ارایه نمایید

/ 0 نظر / 15 بازدید