وفای به عهد

در کلام خود ،خداوند ودود                                امر فرموده است :اوفوابالعقود

گرنداری خوی ابلیسی ،بیا                               باش محکم برسرعهد ووفا

                                                    

 

                                                                                مولانا

/ 0 نظر / 36 بازدید