اخرین مهلت ارایه کار تحقیقی

قابل توجه دانشجویان عزیز

آخرین مهلت ارایه کار تحقیقی در دروس : اقتصاد فرهنگ - مدیریت مشارکتی - اصول سرپرستی مراکز فرهنگی واجتماعی - اصول برنامه ریزی فرهنگی واجتماعی تا تاریخ 7/4/93می باشد .

/ 0 نظر / 15 بازدید