رفتگر شریف شهرداری ؟؟؟؟؟؟

(((اما شاید زیباترین لحظه در این ملاقات بامدادی شنیدن خبر بازنشستگی و تامین مسکن "باباعبداله" بود !

وقتی که دکتر طلوعی به او گفت که آقای قالیباف به ما دستور دادند هزینه مابقی مدت خدمت شما را به بیمه پرداخت کنیم و در سنندج هم منزلی برایت بگیریم ؛ بغض "باباعبدالله" و خیلی های دیگر شکست ... پیرمرد نمی دانست چه بگوید ... دستهایش را رو به آسمان بلند کرد و زیر لب چیزهایی گفت ...

"باباعبدالله" همه را در آغوش می گیرد و به هرکسی که می رسد تشکر می کند ، به آسانسور که می رسیم مراجعانی که پیرترین رفتگر شهر را شناخته اند دورش جمع می شوند و می گویند از وقتی متوجه بیماری اش شده اند نگران حالش هستند ، هرکسی به شیوه خود خداقوتی به او می گوید و تنها نگاه کردن در چشم های پیرمرد برای فهمیدن حرفهایش کافی است . ))

اینها مطالب سایت شهرداری تهران است که پس از انشار خبر کسالت .بستری شدن رفتگر شهردار ی در بیمارستان وعدم توان مالی او در پرداخت هزینه بیمارستان در  رسانه ملی پخش شد .مشت نمونه خروار است .مشکلات ازاین دست دربین کارکنان شهرداری تهران زیاد است .آقای قالیباف بفرمایند بعنوان شهردار تهران چندبار با کارکنان خدوم شهرداری ملاقات ودیدار داشته اند واز نزدیک با آنان گفتگو کرده اند ودرددلهایشان را شنیده اند .اگر نشستهای تبلیغاتی وسیاسی کار را کنار بگذار یم .قطعا هیچ وقت .به قول آیت الله  جنتی((امیداوارم همه چیز برای رضا خدا باشد ونه چیز دیگر )) ماهم امیدواریم فقط رضای خداست ولاغیر .اما من مدیر شهرداری سراغ دارم که با حدود بست وچند سال سابقه کار ومدیریت   بدلیل بیمار ی فرزندش وعدم استطاعت پرداخت هزینه ها ی مداوم بیمارستانی نتوانسته شهردار منطقه اش را ببیند وهر بارتقاضاییش در جیبش می پوسد امااز وقت دیدار خبری نیست .این هم مششتی از خروار .بدون چراغ هم می توان در روز روشن کارمندان نیازمند را دید .بدون دوبین رسانه ها وتبلیغات ژورنالیستی.یک کم واقع بین باشیم آقای دکتر  قالیباف.مطمئن باشید همه راهها به پاستور ختم نمی شود .........

/ 1 نظر / 3 بازدید

ممنونم پیام .وبگردی شاید یک نوع نو آسیب اجتماعی باشد ولی در دنیای امروز آگاهی رمز موفقیت وزندگی . سرزنده وشاداب باشی .پر انرزی مثل خورشید خرمان .تا بعد ؟؟؟؟