جریان فتنه یا جریان انحرافی

گاهی اوقات با خود فکر می کنم که اصحاب سیاست چقدر زود چهره عوض می کنند وپوست می اندازند .جریان فتنه یا جریان انحرافی ؟حقیقت کجاست .به نظرم جریان انحرافی همان طرفداران جریان فتنه است .کسانی  که لباس عوض کرده اند .تا جرءاهل بصیرت قلمداد نگردند .وگرنه حامیان ولایت وپیروان امام خامنه ای همیشه یکدل ویکرنگند .آقای احمدی نژاد چهره مخلص نظام اسلامی است وپیرو امام خامنه ای .پس بگردیم دنبال سیه رویان .قطعا جریان فتنه وجریان انحرافی یکی است ؟؟؟؟به نظر شما چی ؟ارشادم کنید .

/ 1 نظر / 16 بازدید
فرزین اکبری ثانی

سیاست پستویی است به اندزه یک مرز بین سیاه و سفید دروغ و راست که هرلحظه مرا در خود پنهان می کند تا کلامم را ناآگاهانه بپذیرم و برای توجیه آن دلیلی بتراشم به زیبایی مجسمه ی گلها از جنس طلا ونشان دهم به آنانی که دل بسته اند به طلوع این ندا برای رهایی از شب سیاه