مهربانی زیباترین صفت اخلاقی

محبت ومهربانی یکی از زیبا ترین صفات اخلاقی است چونانکه فرد با محبت ومهربان به شدت اطرافیان را به خود جذب می کند مهمترین انگیزه برای بدست آوردن فضایل ونیکی ها حب وبغض است به هر اندازه که عامل محبت در انسان قوی تر باشد شوق وکشش انسان به سوی کسب فضایل قوی تر خواهد بود .

بنابراین محبت ومهرورزی از اصول مهم برای داشتن جامعه ای اخلاقی است که شهروندان دئر سایه آن می توانندمشارکت وهمدلی به زندگی با کیفیت در محله های شهرمان تجربه نمایند  

/ 2 نظر / 6 بازدید
محسنعلی اکبری ثانی

با درود چندین بار برای شما پیام گذاشتم ولی جوابی نیامد منتظر پیام همکلاسی عزیز دوره دانشگاه چالوس هستم . فرزین بندرعباس

با درود. کماکان چشم انتظار . فرزینAkbarisani_m@yahoo.com