غول جادوی ذهن

همیشه به غول جادو یذهنم می گفنم آنچه را به تو فرمان می دهم انجامش بده واو م یگفت فرمان بردارم سرورم .ظریفی گفت :غول جادو ذهن تو  وآرزهای توست .برزگ بطلب تا پیروز باشی .سال نو که از راه می رسد پراز موفقیت وشادکامی برا ی همطونان عزیز ومسلمانان جهان .شادکام وپیروز وسرافزاز حول حالنا الی احسن الحال ١٣٩٠

/ 0 نظر / 4 بازدید