قالیباف :مردی عاشق روبان وقیچی

قالیباق شهردار تهران مردی که عاشق روبان وقیچی است .دوماه از افتتاح پروژه های شهردار ی منطقه 14تهران که روبانش تسوط ایشان قیچی شد می گذرد اما پله های برقی پل ها یعابر پیاده بزرگراه بسیج همچنان با طناب بسته شده وپروژ ه نیمه کاره است .؟؟؟؟>>>>>.

/ 0 نظر / 4 بازدید