شهر خوب شهروند خوب

استادی خطاب به داشنجویان گفت :

خیلی ها دوست دارند در شهر خوبی زندگی کنند ولی کمتر افرادی از خود می پرسند که آیا من نیز برای شهر خوبم ))

   نقل از کتاب :شهر خوب - شهروند خوب

/ 0 نظر / 16 بازدید