جامعه شناسی خودمانی

بسمه تعالی

 

 

  کتاب جامعه شناسی خودمانی در یک نگاه

                                                        نورالدین رمضانی .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری

 

                 (کتاب جامعه شناسی خودمانی اثر دکتر حسن نراقی ) عیبهای اجتماعی ما ایرانیان را با زبان شیرین وقابل فهم برای همگان به تصویر کشیده است وبیان اینکه ایرانیان حافظه تاریخی ندارند وازگذشته خود عبرت نمیگیرند خود محور ی ژن قالب ماایرانیان است. این را می توان از داستان(( تصمیم کبری )) در کتاب سال سوم یا چهارم دبستان قدیم به درستی فهمید . کتاب کبری گم شده واوبرای پیدا کردن آن از هیچکس کمک نگرفت .خود به تنهایی به دنبال کتاب گشت تا پیدا کرد . با چه هزینه گزافی ؟؟ اگر از دیگران کمک می گرفت قطعا در کوتاه ترین زمان ممکن وبدون هزینه امکان پذیر بود .خودمحوری یا بقول امروزیها ((یک رضاخان کوچولو ))در وجود همان هست .تا جاییکه یکی از کاندایداهای ریاست جمهوری سال 84در سخنرای اش در جمع هوادرانش اعلام می کند :"من یک رضاخان حزب الهی ام "دیدگاه مدیران یک جامعه از اندشیه ها وباورها ی مردم نشات می گیرد .همه دنبال قهرمان هستند  اما هیچ کس برا ی قهرمانی تلاش نمی کند . این یک خصلت دیگر ایرانی.

      دیگر سخن اینکه نویسنده  در کمال بی آرایشی تمامی اصول جامعه شناسی را با زبان عامیانه وهمه فهم بیان کرده . بدور از واژه های نامانوس و   "قلمبه ". توانسته درد را بدرستی بشناسد . وبیان کند. وقتی صد داریم حتما نود هم بیش ماست وقتی درد را شناختیم برای درمان درد تلاش خواهیم کرد ماکشوری هستیم مدعی گسترش اسلام وعلوم قرآنی .در قرآن آمده است "وامر هم شورا بینهم  وشاورهم فی الامر "اما برای  اداره کشور –خانه –اداره –شرکت –و.....دریغ از یک مشورت. با هزاران جلسه رایزنی وشنودن حرف دیگران باز بر رای ونظر خود اصرار می ورزیم و به آن عمل می کنیم .     یعنی "استبدادزدگی کوچولو ی خودمان "

 

نمونه های دیگر از خلقیات ماایرانیان که نویسنده محترم نیاورده ومی توان به آن اضافه کرد :

            *ترس از قهرمانی : به استناد ضرب المثل "خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو"همه براین باوریم که این یک سیاست انگیلسی است .    می دانیم که نخبگان جامعه بیش از مردم عادی می فهمند .افراد معمولا نه تحقیقا تشخیص می دهند که نخبه درست می گوید ولی ......واین عامل عقب ماندگی ما

 

 

*همه چیز دانی ایرانی :

                ایرانی همه چیز می داند ودرمورد همه چیز فارغ از تخصصش حرف می زند .درداخل تاکسی یا اتوبوس ویا مترو نشته ای ومی بینی که مسافران در مورد همه چیز اظهار نظر می کنند : سیاست .اقتصاد .فرهنگ وکذا  اما همه بدون شتوانه علمی وکارشناسانه ؟؟؟ درنتیجه کار را به کاردان       نمی سپاریم .قدرت نه گفتن ندارم وهمیشه می خواهیم عیوب خودرا بپوشانیم .وچون کبک سردربرف ...............................................

 

 

 

از ماست که برماست

/ 0 نظر / 6 بازدید